Thuis in duurzaam verwarmen, koelen en ventileren


27-12-2017 Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing


Werking Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen. De overheid wil na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.

Minister Wiebes van Klimaat en de deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord.

In het Energieakkoord is afgesproken dat 100 petajoule aan energie bespaard moet worden. De laatste berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving komen uit op 75 petajoule. Er moet dus nog voor 25 petajoule aan extra maatregelen genomen worden. De opbrengst van een betere handhaving van de Wet milieubeheer wordt geschat op 12,5 petajoule.

Als alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen hun verplichtingen zouden nakomen, betekent dat een flinke investering, maar ook een lucratieve opbrengst. Nijpels sprak eerder over een investering van 900 miljoen euro en een jaarlijkse opbrengst, na afbetaling, van 400 miljoen euro.

Overheden en werkgeversorganisaties zijn het grotendeels eens over aanscherping van de wetgeving. De plannen worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en in januari naar buiten gebracht.

bron: